ARBO pumpe


ARBO proizvodi pumpe i filtere izrađene od plastike visoko otporne na koroziju.

ARBO pumpe su jednostavne konstrukcije, pouzdane, lake za održavanje i energetski efikasne. Aplikacija ovakve pumpe je primenljiva u različitim industrijskim granama:

  • postupci konvencionalnog pozlaćivanja
  • proizvodnja mikroelektronskih komponenti kao što su poluprovodnici, konektori, štampane ploče
  • proizvodnja industrijskih odmašćivača
  • postupci galvanizacije cinkom
  • hemijska postrojenja
  • akvarijumi sa morskom vodom
  • anodizacija
  • prerada otpadnih voda itd.