Bornemann pumpe


Primena

 • Proizvodnja nafte na obali i na moru
 • Rafinerije
 • Petrohemijska industrija
 • Skladišta
 • Brodogradnja
 • Prehrambena industrija
 • Rudarstvo
 • Prerada otpadnih voda
 • Građevinarstvo

Zavojno vretenaste pumpe sa dva vretena
Tipovi: W, V, U i T, HC i VHC

 • Samousisne
 • Transport fluida visokog viskoziteta
 • Nizak stepen pulsacija
 • Nizak nivo buke
 • Moguć režim suvog rada
 • Konstantan protok i pri varijacijama
 • Visina usisa do 8,5 m
 • Utovar i istovar sa širokim spektrom kapaciteta
 • Cirkulacija od rezervoara do rezervoara
 • Otklanjanje nečistoća sa zidova cevi i rezervoara
 • Rad sa fluidima širokog spektra viskoznosti
 • Rad pri visokim i niskim pritiscima
 • Potpuna kontrola u svim režimima rada
 • Smanjeni troškovi prilikom instalacija cevi i ventila
 • Visoka sigurnost usled promenljivog rada

Progresivne kavitacijske pumpe
Tipovi EH, EL, EU i EP

 • nežan prenos
 • kontinuirana pulsacija pri slobodnom transportu
 • mogućnost merenja
 • robusnost i trajnost
 • standardne izvedbe
 • individualne varijante zaptivenosti vratila
 • pogodne za izvedbu na širokom spektru aplikacija
 • usis podizanja do visine 8,5m
 • podnosi veličine čvrstih čestica do 75mm
One predstavljaju optimalno rešenje za transport fluida u petrohemijskoj i hemijskoj industriji, industriji hrane, kozmetike i papirnoj industriji. Osim toga njihova primena je moguća i u građevinarstvu i rudarstvu kao i u svim drugim granama gde je fluid za prenošenje gust a protoci suviše mali za ostale tipove pumpi.