O nama...

Kompanija GIA Srbija, nalazi se u sastavu GIA Technologu Group, Austrija.GIA Austrija, kao deo GIA Technology Group, osnovana je 1957 godine kao privatna kompanija, sa ciljem da pruzi najviši nivo kvaliteta u opremanju i servisu u oblastima naftne I hemijske industrije.

GIA Srbija zaduzena je za trzista: Srbije, Crne Gore, Makedonije i Kosova.

Zona odgovornosti GIA Srbija d.o.o

Privredno društvo GIA Technology registrivano kod Agencije za privredne subjekte Republike Srbije pod brojem: BD 26943/2009, maticni broj: 20477636, poreski indentifikacioni broj: 105861143.

Sedište kompanije: 21000 Novi Sad, Primorska 86.